Advies over vergoedingen en kosten rechtshulp

Tijdens het eerste gesprek overleg ik met u over de kosten van de rechtsbijstand. In veel gevallen is vergoeding van rechtshulp mogelijk. In de eerste plaats gaan wij na of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand in de vorm van een pro deo advocaat. Is dat niet het geval, dan kijken wij of u beschikt over een rechtsbijstandverzekering die de kosten dekt. Is dat ook niet het geval, dan geven wij inzicht in de kosten die u kunt verwachten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Heeft u onvoldoende inkomen of vermogen om uw advocaat te betalen, dan kunnen wij voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vragen om een vergoeding van de advocaatkosten.

Eigen bijdrage 

De vergoeding van rechtsbijstand is meestal een gedeeltelijke vergoeding, waarbij u een eigen bijdrage moeten betalen. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw aanvraag en stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Dit is onder meer afhankelijk van het soort rechtszaak en de omvang van uw inkomen en vermogen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rechtsbijstand.nl

Overige kosten van een rechtszaak

Met een (gedeeltelijke) vergoeding van de advocaatkosten bent u er echter nog niet. Aan een rechtszaak zijn ook nog andere kosten verbonden, zoals griffierecht of kosten voor uittreksels uit het bevolkingsregister. Deze moet u zelf betalen.

Doorverwijzing Juridisch Loket

Bij één van de dertig vestigingen van het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) in Nederland kunt u aankloppen voor gratis juridisch advies. Dit loket, dat in de volksmond nog vaak het Bureau voor Rechtshulp wordt genoemd, biedt gesubsidieerde rechtshulp. Het Juridisch Loket biedt beperkte juridische ondersteuning. Voor ingewikkelder juridische bijstand, verwijst het loket door naar advocaten, waaronder Advocaten- & Mediationpraktijk Klatter. U kunt bij het Juridisch Loket aangeven naar welke advocaat u wilt worden doorverwezen. Komt u zo bij ons kantoor terecht, dan kunt u een korting op uw eigen bijdrage krijgen.

Uurtarief

De vergoeding voor de werkzaamheden op basis van mijn uurtarief blijkt in de praktijk een realistische en inzichtelijke kostenprognose te zijn. Door de juiste inzet van specialistische kennis en door een pragmatische aanpak, doet Heleen Klatter haar werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk. Meestal kan een indicatie worden gegeven van de verwachte tijdsbesteding en kan een signalering worden afgesproken bij overschrijding daarvan. De geldende uurtarieven zijn doorgaans afhankelijk van de ervaring van de advocaat en eventueel de complexiteit en/of het financiële belang van de zaak en het rechtsgebied. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks achteraf in rekening gebracht. Aan de hand van de gespecificeerde overzichten die de cliënt bij iedere factuur ontvangt, kunt u zien welke werkzaamheden zijn verricht en hoeveel tijd daaraan is besteed.