Heleen Klatter is gespecialiseerd in echtscheidingsrecht. Bij een echtscheiding komen veel onderwerpen aan bod, die juridisch goed geregeld moeten worden. Als de partners minderjarige kinderen hebben, dient het gezag over hen besproken te worden. Vaak komt daarbij ook een omgangsregeling tussen de kinderen en de ouders tot stand. Ook financieel dient het nodige geregeld te worden. Het vermogen (de bezittingen en de schulden) dient te worden vastgesteld en verdeeld. Ook kan er sprake zijn van alimentatie voor de kinderen of een van de partners. Een belangrijk onderwerp is ook het verdelen van de opgebouwde pensioenrechten.

De afspraken van de partners worden meestal vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Uiteindelijk wordt de scheiding uitgesproken door de Rechtbank, waarbij veelal ook het echtscheidingsconvenant wordt vastgesteld. De inmiddels ex-partners weten dan waar ze aan toe zijn.

U kunt bij mij terecht voor scheidingen op gemeenschappelijk verzoek, waarbij beide partners tezamen de scheiding willen regelen en één advocaat hebben. Mediation kan een goede manier zijn om de vaak lastige en emotionele onderwerpen tot goede afspraken te laten leiden. Heleen Klatter is ook opgeleid tot mediator, en als zodanig geregistreerd (zie elders op de website wat dit inhoudt). Uiteraard kunt u ook bij mij terecht als elk van de partners een eigen advocaat wil hebben.

Scheiden is een lastig proces, met vaak grote gevolgen voor de rest van uw leven. Het is daarom van groot belang dat u zich laat voorlichten, zodat u zich niet (teveel) door de bij de scheiding vaak opspelende emoties laat leiden.

Neem voor meer informatie op het gebied van personen- en familierecht contact met ons op.

 

Mevrouw mr. H.G.E. Klatter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en familierecht
Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.