Bij mediation is er een onafhankelijke derde, de mediatior, die conflicterende partijen helpt een acceptabele oplossing te vinden.

Uiteindelijk is het doel om het conflict op te lossen en te komen tot goed werkbare afspraken.

Ons kantoor biedt mediaton aan bij echtscheidingen maar ook voor arbeidsgeschillen kunt u bij ons terecht.

Heleen Klatter is MfN-mediator en vFAS-mediator.

 

Mfn-mediator

Heleen Klatter is een MfN-mediator. Dit is een beschermde titel (in tegenstelling tot een mediator). Dit houdt in dat alleen  door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, erkende en gekwalificeerde mediators deze titel mogen voeren.

Een MfN-mediator voldoet aan de volgende eisen:

Voor meer informatie kunt u kijken op www.mfnregister.nl

vFAS-mediator

Heleen Klatter is een vFAS-mediator. De vFAS is een vereniging van advocaten. Een vFAS-mediator is niet alleen mediator maar ook een advocaat. Deze advocaat moet gespecialiseerd zijn in het familierecht.

De leden worden opgeleid tot scheidingsmediator. Deze mediator begeleidt scheidende partners in hun traject van echtscheiding. Ook als deze partners het nog niet met elkaar eens zijn over de tot stand komende regeling helpt de mediator hen om een passende oplossing te vinden.

Evenals de Mfn-mediator moet de vFAS-mediator aan strenge toelatingseisen voldoen.

Advocaten kunnen pas lid worden nadat zij minimaal 5 jaar advocaat zijn en het driejarige opleidingstraject tot advocaat-scheidingsmediator met goed gevolg hebben afgerond. Daarnaast moeten zij zich voortdurend blijven bijscholen zodat kwaliteit gegarandeerd is.

Door een vFAS-mediator in te schakelen verzekert u zich ervan een expert in te schakelen die niet alleen op de hoogte is van de wet, de meest recente rechterlijke uitspraken, maar ook iemand die kennis heeft van de emotionele kant van een scheidingsproces en dat aan de orde laat komen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.verenigingfas.nl

Neem voor meer informatie op het gebied van mediation contact met ons op.