In de praktijk doen zich op het gebied van huurrecht veel problemen voor tussen huurders en verhuurders.

Hierbij kan men denken aan overlast c.q. wanbetaling van een huurder, gebreken aan een woning of opstellen van een huurcontract.

Neem voor meer informatie op het gebied van huurrecht contact met ons op.