In de praktijk doen zich op het gebied van huurrecht veel problemen voor tussen huurders en verhuurders.

Hierbij kan men denken aan overlast c.q. wanbetaling van een huurder, gebreken aan een woning of opstellen van een huurcontract.

Neem voor meer informatie op het gebied van huurrecht contact met ons op.

 

Mevrouw mr. H.G.E. Klatter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Huurrecht
Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.