Heleen Klatter is ook gespecialiseerd in het strafrecht. Zij richt zich met name op het Jeugdstrafrecht.

Hierbij gaat het om jongeren van 12 tot 18 jaren die strafbare feiten hebben gepleegd en die juridische bijstand nodig hebben.

Neem voor meer informatie op het gebied van jeugdstrafrecht contact met ons op.

 

Mevrouw mr. H.G.E. Klatter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
(Jeugd)strafrecht
Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.